Šeimai

2018 Gegužės 15 - Birželio 11 d.
Akcija vyksta: MAXIMA

Greitesnė namų ruoša – daugiau laisvalaikio!

Pirkite bent vieną akcijoje dalyvaujantį produktą su AČIŪ kortele ir laimėkite kelionę į Provansą arba vieną iš 10 langų valytuvų KARCHER rinkinių!

Greitesnė namų ruoša – daugiau laisvalaikio!
Laimėtojai

Sveikiname žaidimo GREITESNĖ NAMŲ RUOŠA - DAUGIAU LAISVO LAIKO laimėtojus!

Pagrindinį prizą - 1000 eurų vertės dovanų kuponą kelionei į Nicą ar kitai laimėtojo pasirinktai kelionei laimėjo:

Eil. Nr. AČIŪ kortelės savininkas/-ė
1 9440003700645443301

Akumuliatorinį langų valytuvą KÄRCHER WV 5 PREMIUM su teleskopiniu ilgikliu laimėjo

Eil. Nr. AČIŪ kortelės savininkas/-ė
1 9440003700642192331
2 9440003700642556816
3 9440003700641480810
4 9440003700642792890
5 9440003700640257706
6 9440003700650250781
7 9440003700661218785
8 9440003700656145670
9 9440003700643553382
10 9440003700647940189

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2018 07 02 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu lukas@mpagency.eu arba informaciniu tel. 8 614 32 566.

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex”, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo akcijos organizatorius ir prizų koordinatorius UAB „Multiplex“ , toliau tekste – „Organizatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 05 15 (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 06 11 (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  

4.2.                     Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Sanitex“, UAB „Multiplex“ ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Pagrindinis prizas – 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) vertės dovanų kuponas kelionei į Nicą ar kitai laimėtojo pasirinktai kelionei, organizuojamai kelionių organizatoriaus „Kelionių akademija“ – prizų fonde yra 1 vnt.

5.2.                     Papildomi prizai – akumuliatorinis langų valytuvas Kärcher WV 5 Premium su teleskopiniu ilgikliu –  prizų fonde yra 10 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.

6.2.                     Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.

6.3.                     Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 

6.4.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

6.5.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

6.6.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2018 06 13 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 11 laimėtojų, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

7.3.                     Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos. Taip pat laimėtojų sąrašą bus galima rasti interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

8.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu lukas@mpagency.eu (informaciniai tel.: 861432566). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

9.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius.

9.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Laimėtojas, laimėjęs pagrindinį prizą, gauna nurodytos vertės kuponą, nurodyto kelionių organizatoriaus organizuojamai kelionei. Kelionė pasirenkama iš kelionių organizatoriaus organizuojamų kelionių, skelbiamų internetinėje svetainėje www.kelioniuakademija.lt. Kelionės užsakymo laikas neribojamas, tačiau kelionė turi įvykti nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas. Laimėtojui pasirinkus kelionę už mažesnę sumą, nepanaudota suma nekaupiama, negali būti naudojama kitam kelionės užsakymui ir nekompensuojama. Laimėtojas turi teisę pasirinkti brangesnę kelionę atitinkamai primokėdamas papildomą kainą. Laimėtojui nepasinaudojus ar negalint pasinaudoti prizu, laimėjimas nebegalioja ir į pinigus nekeičiamas bei jokios sumos laimėtojui nekompensuojamos. Kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.

9.7.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2018 07 13 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius., tel. 861432566, el. paštas lukas@mpagency.eu

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

11.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Užsakovui, nei Akcijos Organizatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

11.2.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.

11.3.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 861432566 ar el. paštu lukas@mpagency.eu


1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4084500998063

Oro gaiv.AMBI PUR Crystal Gel[E&L;150g

5410076460144

WC gaivik.AMBI PUR[Wat&Mint;55ml

4084500998148

Oro gaiv.AMBI PUR[Fresh&Cool;150g

5410076217090

Oro gaiviklis AMBI PUR[flower;300ml

5410076217069

Oro gaiviklis AMBI PUR[ocean;300ml

5410076217120

Oro gaiviklis AMBI PUR[Citrus;300ml

4015600570194

El.gaiv. AMBI PUR[Sky 20ml

4015600570309

El.gaiv.AMBI PUR[April,20ml RF

5410076876860

Oro gaiv.AMBI PUR aeroz.Thai Orch[300ml

4015600666934

Gaiv.AMBI PUR Elps.Flow. 5,5ml

4015600570330

El.oro gaiv.AMBI PUR [Moon;refill;20ml

5410076460670

WC AMBIPUR Lav&Rosem.SK+3x55ml

4015600666972

Oro gaiviklis AMBI PUR OCEAN&WIND 5,5ml

4015600666897

Oro gaivik. AMBI PUR Ellipse Moon 5,5ml

4015600570637

El.g.AMBI PUR 3VFlower 20ml RF

4015600570422

El.oro gaiv.AMBI PUR OCEAN WIND 20ml

4084500074149

Oro gaivikl.AMBI PUR JAPAN TATAMI 300ml

5410076460199

Tual.gel.AMBI PUR LAV.&ROS.STARTER 55ml

5410076460649

WC gaivik AMBI PUR Fresh Water SK+3x55ml

5410076460373

WC gaiviklis AMBI PUR Fresh Garden 55 ml

4084500582132

Sk.skyst.ARIEL Color, 20sk

4084500394407

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 40sk

4084500394759

Sk.skyst.ARIEL TOL, 20sk

4084500392564

Sk.skyst.ARIEL MS, 40 sk.

4084500394834

Sk.skyst.ARIEL TOL, 40 sk.

4084500582187

Sk.skyst.ARIEL Color, 40 sk.

4084500392328

Sk.skyst.ARIEL MS, 20sk

4084500394339

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 20sk

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

4084500702899

Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.

4084500716322

Sk.milt.ARIEL MS, 20 sk.

4084500702936

Sk.milt.ARIEL Color, 20 sk.

4084500716612

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 20sk.

4084500716414

Sk.milt.ARIEL MS, 40 sk.

4084500703018

Sk.milt.ARIEL Color, 40 sk.

4084500716650

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 40sk.

8001480022621

Audinių baliklis  ACE LEVANDER 1l

5410076877027

Gaiv.AMBI PUR Fr.VANILLA 300 ml

4084500962866

Kvapiosios granulės LENOR FRESH 275g

4084500962897

Kvapiosios granulės LENOR LAVICH 275g

4084500962927

Kvapiosios granulės LENOR BLISS 275g

4015600525736

Audinių gaiviklis AMBI PUR CLASSIC 500ml

4015600541699

Aud.gaiviklis AMBI PUR THAI ORCHID 500ml

4015600570514

El.gaiv.AMBI PUR 3V OCEAN.20ml

4015400956082

Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml

4015400956181

Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml

4015400956303

Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml

4015400956358

Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450ml

4015400957973

Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml

4015400958055

Indų plovik.FAIRY Apple 900ml

8001090118530

Indų plov.FAIRY Chamomile 900ml

4015400958130

Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900ml

4015400955337

d.pl.FAIRY PlatinumL&L,430ml

4015400955405

Ind.pl.FAIRY Platin. Artic,430

4015400955580

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,650ml

4015400955702

Ind.pl.FAIRY Platin.Artic650ml

8001090016164

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,24vn

8001090033130

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon37vnt

8001090016102

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,48vnt

8001090015921

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon18v

4015400958017

Indų plovik.FAIRY Orange 900ml

4015400956150

Indų plovikl.FAIRY,Orange450ml

4015400956266

Indų plovikl.FAIRY,Pomeg,450ml

4015400958093

Indų plovik.FAIRY Pomeg. 900ml

8001090029867

Ind.kaps.FAIRY Platin.Green37v

8001090016065

Ind.kaps.FAIRY Ain1 GREEN,24vn

8001090027054

Kvapiosios granulės [LENOR Fresh, 180g

8001090027078

Kvapiosios granulės LENOR Lavish, 180g

8001090206855

Minkštiklis LENOR [Spring Awakening 930m

8001090206770

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow, 930ml

8001090199850

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 780ml

8001090206930

Minkštiklis LENOR [Gentle touch, 930ml

8001090199737

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 780ml

8001090207135

Minkštiklis LENOR [Spring Awake, 1900ml

8001090207210

Minkštiklis LENOR [Gentle Touch,1900ml

8001090206893

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 930 ml

8001090207494

Minkštiklis LENOR [Spring, 750ml

8001090207531

Minkštiklis LENOR [Summer breeze, 750ml

8001090199690

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory,780ml

8001090199652

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus, 780ml

8001090199775

Minkštiklis LENOR [Pearly Peony, 780ml

8001090206732

Minkštiklis LENOR [Floral Romance, 930ml

8001090200259

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 1500ml

8001090200174

Minkštiklis LENOR [Pealy Peony, 1,5 L

8001090200051

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus,1500ml

8001090200136

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 1500ml

8001090200099

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory, 1500ml

8001090207050

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow,1900ml

8001090207173

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 1900ml

8001090207012

Minkštiklis LENOR [Floral Romance,1900ml

4015400890157

El.gaiv.pakeit. AMBI PUR JAPAN 2X20ml 

8001090235060

Sk.skyst.ARIEL Baby, 20sk

8001090234988

Sk.skyst.ARIEL Baby, 40sk

8001090348869

Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt

8001090348906

Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt

8001090348944

Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt

8001090348982

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt

8001090309556

Sk.kaps.ARIEL Color,28vnt

8001090309594

Sk.kaps.ARIEL MS,28 vnt

8001090309631

Sk.kaps.ARIEL TOL,28vnt

8001090309792

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,28vnt

8001090209351

Oro gaiv. AMBI PUR Fresh.Pet,300ml

8001090233127

El. oro gaiv. AMBI PUR Pet, REF

8001090233189

El. oro gaiv. AMBI PUR AntiTobac, REF

8001090504876

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 750ml

8001090504906

Skalb. minkšt. LENOR Shea Butter, 750ml

8001090504937

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Min, 750ml

8001090504968

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 1,38 l

8001090504999

Skalb. minkšt. LENOR Shea Butter 1,38l

8001090505026

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Miner 1,38l

8001090592491

Skalb.kaps.ARIEL Lavender 14vnt.

8001090592583

Skalb. kaps. ARIEL Lavender, 28 vnt

8001090481375

Kvapiosios granulės LENOR Dreams 275g

8001090645906

Skalb. kaps. LENOR Flower Bouquet, 14 sk

8001090645937

Skalb. kaps LENOR Waterlily, 14 sk

8001090645968

Skalb. kaps. LENOR Silk Orchid, 14 sk

8690530968837

Vienk. nosin. SELPAK Standart,Box, 50vnt

8690530454781

Vienk. nosin. SELPAK Mini, 70 vnt Box

8690530212220

Vienk. nosin. SELPAK Boutique,48 vnt Box

8690530132016

Vienk. nosin. SELPAK Maxi, 100 vnt Box

4084500074217

Oro gaiv. AMBI PUR Ellipse Thai 5,5ml

4084500074170

Oro gaiv. AMBI PUR Ellipse Japan 5,5ml

4084500278387

Aut.oro gaiviklis AMBI PUR CAR  FLOWERS[

4084500278912

Aut.gaiv.papild.7ml "AMBI PUR Flowers"

4084500278103

Oro gaiviklis(7ml) AMBI PUR Ocean Mist

4084500278813

Aut.gaiv.papild.7ml AMBI PUR Ocean&Mist

4084500278455

Oro gaiviklis(7ml) "AMBI PUR Vanilla"

4084500278967

Aut.gaiv.papild.7ml "AMBI PUR Vanilla"

4084500277861

Oro gaiviklis(7ml) "AMBI PUR Tobacco"

4084500278660

Aut.gaiv.papild.7ml "AMBI PUR Tobacco"

4015600899943

Oro gaiviklis (2ml) AMBI PUR Ocn&Wnd

4015600900014

Oro gaivikli (2ml) AMBI PUR Flw&Spring

4015600900090

Oro gaiviklis (2ml) AMBI PUR THAI ORCHID

4015600900229

Oro gaiviklis (2ml) AMBI PUR Citrus Fus.

4084500341845

Aut.gaiv. AMBI PUR Moon 2ml

4084500942455

Oro gaiv AMBI PUR CAR PET 2 ml

4084500996779

Oro gaiv AMBI PUR FLOWERS & SPRING 2x2ml

4084500996809

Oro gaiviklis AMBI PUR OCEAN MIST 2x2ml

8001090868138

Sk.kaps.ARIEL MS,11vnt