Moterims

2019 Vasario 11 - Kovo 3 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Du kart švelnesni ir lankstūs!

Pirkite Always, Discreet, Naturella, Tampax ir laimėkite vieną iš dešimties 50 eurų vertės "Miglės" dovanų kuponų!

Akcijos registracija baigėsi

Du kart švelnesni ir lankstūs!
Laimėtojai

Sveikiname! "Miglė" dovanų kuponus laimėjo:

Rūta Mikalauskienė  pirkimo kvito nr. 43/3536

Irena Piskunova pirkimo kvito nr. 89/1651

Rima Matulevičienė pirkimo kvito nr. 55/3574

Olga Vuicik pirkimo kvito nr. 184/3486

Lidija Šimkienė pirkimo kvito nr. 197/3549

Inesa Barchenkova pirkimo kvito nr. 91/3478

Rolandas Badaukis pirkimo kvito nr. 32/3507

Valerij A. pirkimo kvito nr. 15 /2367

Vilius C. pirkimo kvito nr. 2/1910#00761488

Inesa A. pirkimo kvito nr. 152367

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. vasario 11 d. iki kovo 3 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Produkų sąrašas nurodytas PRIEDAS Nr.1.
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Dovanų kuponas apsipirkimui „Miglė“ apatinio trikotažo parduotuvėse. Vieno prizo vertė – 50 Eur. Prizų fonde yra 10 vnt. prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą:1 iš 10 (50 eurų vertės) „Miglės“ dovanų kuponų.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. kovo 3 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always, Discreet, Tampax arba Naturella“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 18 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totempromo.lt.
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas jone.m@sanitex.eu.
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu jone.m@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu jone.m@sanitex.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

                   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas ada@ada.lt

                   

PRIEDAS Nr.1.

Barkodas

Prekės pavadinimas

Brandas

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

Always

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

Always

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

Always

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt

Always

4015400567585

Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott,58v

Always

4015400562870

Hig.įkl.ALWAYS Normal Multiform, 74v.

Always

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

Always

4015400259459

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.

Always

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

Always

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

Always

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

Always

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

Always

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

Always

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

Always

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

Always

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

Always

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

Always

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

Always

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

Always

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

Always

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

Always

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

Always

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

Always

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

Always

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

Always

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

Always

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

Always

8001090162199

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100

Discreet

8001090162236

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v

Discreet

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

Discreet

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

Discreet

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

Discreet

4015400515685

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

Discreet

8001090170354

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

Discreet

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

Discreet

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

Discreet

8001090170316

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

Discreet

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

Naturella

4015400437543

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt

Naturella

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

Naturella

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

Naturella

8001090160256

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

Naturella

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

Naturella

4015400733553

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

Naturella

4015400516132

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

Naturella

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.

Naturella

8001090585592

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v

Naturella

8001090586032

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.

Naturella

8001090604040

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt

Naturella

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

Tampax

4015400219620

Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt

Tampax

4015400690498

Tamp.TAMPAX Compak Pearl SP.18

Tampax

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

Tampax

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

Tampax

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

Tampax

4015400690313

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Regular,18

Tampax

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

Tampax