Vaikams ir kūdikiams

2016 Spalio 18 - Lapkričio 14 d.
Akcija vyksta: MAXIMA

365 sausos dienos su PAMPERS!

Pirk bet kurią pakuotę PAMPERS su „Ačiū“ kortele ir laimėk sauskelnių savo mažyliui visiems metams!

365 sausos dienos su PAMPERS!
Taisyklės

Akcijos „365 sausos dienos su PAMPERS rengimo sąlygos:

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos organizatorius yra UAB „Vexillum“, įmonės kodas 125568314, įsikūrusi adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus, tokius kaip dalyvių registracija ir laimėtojų nustatymas, vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.  
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2016 m. spalio 18 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2016 m. lapkričio 14 d.  (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent 1 (vieną) iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Pampers“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
  • Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su VEXILLUM, UAB ir MAXIMA LT, UAB, SANITEX, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 • PRIZŲ FONDAS
  • „Pampers“ sauskelnės visiems metams (viso 36 pakuotės) – 6 vnt. Sauskelnių dydžius pasirinks pats laimėtojas iš pasiūlytų, tuo metu esančių tiekėjo sandėliuose, variantų. Gamintojo siūlomas asortimentas:
   • 4015400735878 Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76 vnt. pakuotėje;
   • 4015400735977 Saus. PAMPERS VP+ 4 dydis, 58 vnt. pakuotėje;
   • 4015400736073 Saus. PAMPERS VP+5 dydis 50 vnt. pakuotėje;
   • 4015400736127 Saus. PAMPERS VP+ 6 dydis 42 vnt. pakuotėje;
   • 4015400735922 Saus. PAMPERS VP+ 3 dydis, 68 vnt. pakuotėje;
   • 4015400736028 Saus. PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53 vnt. pakuotėje.
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
  • Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pampers“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje. 
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.  
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“ kopijos, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2016 m. lapkričio 15 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 6 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai. 
  • Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, prizai lieka Akcijos Užsakovo nuosavybėje. Papildomi lošimai prizų laimėtojams nustatyti organizuojami nebus.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt iki lapkričio 21 d. ir bus ten laikomi dvi savaites po paskelbimo dienos.  
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per savaitę nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu vexillum@vexillum.lt  (informaciniai tel.: +370 5 270 9372, +370 650 97096). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Akcijos Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis liks Akcijos Organizatoriaus nuosavybėje. 
  • Dėl prizų pristatymo su kiekvienu laimėtoju bus kontaktuojama asmeniškai. Prizai laimėtojams bus pristatyti per 3 savaites nuo tos dienos, kai laimėtojas pristatys „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją Koordinatoriui.
  • Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų. 
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 • SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2016 m. gruodžio 9 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu UAB „Vexillum“, adresu M. K. Paco g. 4, Vilnius LT-10309, tel. +370 5 270 9372, +370 650 97096, el. paštas vexillum@vexillum.lt. 
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia Organizatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų asmeninių duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas savo asmens duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt. 

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400224242

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 4,50vnt

4015400264491

Saus.PAMPERS VP+ 1, 43vnt. K

4015400224211

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 3,58vnt

4015400224068

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 5 ,42vnt

4015400274780

Saus.PAMPERS Premium 3, 60vnt K

4015400278818

Saus.PAMPERS Premium 4, 52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Premium 5, 44vnt

4015400636649

Kūd.servetėlės PAMPERS[sens;56vnt K

4015400439264

Kūd.servet.PAMPERS[4x64vnt.

4015400439110

Kūd.serv.PAMPERS[Baby Fresh[64vnt K

4015400439202

Kūd.servetėlės PAMPERS[Fresh;128vnt K

4015400636670

Kūdikių serv.PAMPERS[Sensitive;2x56vnt

4015400636717

Drėg.servet."PAMPERS SENSITIVE"[4x56vnt.

4015400636830

Drėg.servet."PAMPERS NATUR.CLEAN"[64vnt.

4015400637028

Drėg.ser."PAMPERS NATUR.CLEAN" [2x64vnt.

4015400704294

Saus.PAMPERS VP+ 2, 43vnt.

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants 4 22vnt

4015400681243

Saus.PAMPERS PremPants 5 20vnt

4015400681205

Saus.PAMPERS Prem.Pants 4, 44vnt

4015400681236

Saus.PAMPERS PremPants 5, 40vnt

4015400737070

Saus.PAMPERS GP+ 4, 90 vnt.

4015400737117

Saus.PAMPERS GP+ 5, 78vnt

4015400737032

Saus.PAMPERS GP+ 3, 108 vnt

4015400737155

Saus.PAMPERS GP+ 6, 66vnt

4015400736073

Saus.PAMPERS VP+ 5, 50vnt

4015400735977

Saus.PAMPERS VP+ 4, 58vnt

4015400736028

Saus.PAMPERS VP+ 4+, 53vnt

4015400735922

Saus.PAMPERS VP+ 3, 68vnt

4015400735878

Saus.PAMPERS VP+ 2, 76vnt

4015400736127

Saus.PAMPERS VP+ 6, 42vnt

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3 60vnt

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4 52vnt

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5 48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP 6 44vnt

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3 26vnt

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4 24vnt

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5 22vnt

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6 19vnt

4015400686101

Drėg.servetėlės PAMPERS SENSITIVE 54vnt.

4015400827481

Kūdikių paklotai PAMPERS 12 vnt.

4015400333449

Kūdikių paklotai PAMPERS 7vnt.

4015400741602

Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

4015400741633

Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

4015400687696

Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

4015400687733

Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

4015400622482

Serv.PAMPERS Nat.Clean,4x64vnt

Laimėtojai

Sveikiname žaidimo „365 sausos dienos su PAMPERS“ laimėtojus!

Sauskelnių „Pampers“ visiems metams (viso 36 pakuotes) laimėjo:

Eil. nr. AČIŪ kortelės numeris

1 9440003700644948888

2 9440003700656719409

3 9440003700650003347

4 9440003700650556781

5 9440003700642111620

6 9440003700648678507

Internetinėje parduotuvėje BARBORA vykusios akcijos „365 sausos dienos su „Pampers“ laimėtojas -  Liudmila Gendvilenė, užsakymo nr. 37X9CF98PZT4903.

Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, iki 2016 11 25 turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi el. paštu: vexillum@vexillum.lt arba tel.: +370 650 97096.